Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2019 - Công ty

Thứ sáu - 03/01/2020 02:56
Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2019 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
    - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  98,7174 %
    Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,0218 %
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 1,2608 %

II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
         1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
    Trong tháng 12, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Tiếp tục vận hành Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả KPIs vào hệ thống quản lý của Công ty.
    - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
    - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013
    - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
    - Lập báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 599 của Tập đoàn Điện lực VN (thứ sáu hàng tuần);
         2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
    - Trong năm 2019, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
    - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;
         3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động của Công ty trong tháng vừa qua và các công tác truyền thông:
    Trong tháng 12 Công ty có các hoạt động như sau:
    - Báo cáo Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2019 và Kế hoạch công tác PCTT&TKCN năm 2020;
    - Báo cáo giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch trên lưới điện truyền tải;
    - Chuẩn lại bảng mô tả chức danh công việc;
    - Báo cáo định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN T11 2019.
    - Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2019;
    - Thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua (khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Giấy khen Tổng công ty Phát điện 2 năm 2019; xét tặng Cờ Thi đua Tập đoàn, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam Năm 2019; xét tặng Bằng khen, Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2019);
    - Thi nâng bậc thợ bậc cao năm 2019;
    - Kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần năm 2019;
    - Dự thảo Quy trình kiểm soát công tác trang bị và chỉnh định rơ le bảo vệ;
    - Báo cáo nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
    - Đăng ký tham gia chương trình đào tạo "Cảm biến đo lường trong nhà máy điện";
    - Chương trình công tác Pháp chế năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống VT&CNTT trong các sự kiện của Tâp đoàn;
    - Đăng ký chương trình làm việc năm 2020 của HĐTV EVNGENCO 2;
    - Báo cáo việc triển khai áp dụng, thực hiện các QCQLNB do EVN/EVNGENCO 2 ban hành;
    - Theo dõi định kỳ số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động Viễn thông dùng riêng của EVN;
    - Thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH;
    - Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ;
    - Tình hình thực hiện Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông;
    - Kế hoạch kiểm định định kỳ công tơ điện tử tại NMNĐ Cần Thơ, Ô Môn I và TU,TI tại NMNĐ Ô Môn I năm 2020;
    - Công tác An toàn - Vệ sinh lao động năm 2019;
    - Tổng hợp tình hình TNLĐ cả năm 2019;
    - Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019;
    - Lấy ý kiến huấn luyện cáp thẻ ATĐ và An toàn vệ sinh lao động;
    - Báo cáo công tác môi trường Quý 4 năm 2019;
    - Cung cấp số liệu dầu cho phát điện của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Xét Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 & danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Tổng công ty Phát điện 2 năm 2019; Tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen Tổng công ty Phát điện 2; cá nhân được tặng Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác; xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6;
    - Báo cáo định kỳ về việc khai thác CSDL tiêu chuẩn IEC, IEEE và Thư viện điện tử của IEEE;
    - Báo cáo Tổng kết công tác PCCC năm 2019 và Kế hoạch công tác PCCC 6 tháng đầu năm 2020;
    - Xây dựng định mức vật tư, thiết bị dự phòng cho sản xuất, truyền tải, phân phối điện;
    - Đăng ký tham gia chương trình đào tạo chuyên gia "Lý thuyết điều khiển tự động";
    - Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020;
    - Báo cáo Tổng kết công tác Bình đẳng giới và VSTBPN năm 2019 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
    - Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
    - Tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2019, triển khai tháng hành động AT-VSLĐ và Kế hoạch công tác ATVSLĐ năm 2020
    - Đánh giá và xây dựng phương án chuyển đổi sử dụng nhiên liệu dầu FO 3,5% S và 0,5% S cho  NMNĐ Ô Môn
    - Đề nghị khen thưởng công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2019
    - Đăng ký tài khoản theo dõi, giám sát trang thông tin điện tử về tình hình sử dụng điện;
    - Đảm bảo điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2020;
    - Góp ý mẫu quy trình vận hành và bảo trì công trình nguồn điện.
    - Trường THPT Lưu Hữu Phước đến tham quan học tập;
    - Báo cáo quan trắc môi trường quý IV/2019;
    - Đăng ký danh mục SCL năm 2021;
    - Góp ý về việc Quy hoạch tập trung và chuyển dịch hạ tầng công nghệ thông tin EVN lên môi trường điện toán đám mây;
    - Báo cáo công tác bảo vệ năm 2019;
    - Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa EVNGENCO2;
    - Đăng ký phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động” năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
      * Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền như sau:
    - Tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “EVN- 65 năm thắp sáng niềm tin”;
    - Triển khai các nội dung tuyên truyền “65 năm thành lập ngành ĐLVN”;
    - Tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần V;
    - Phát động “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm E-learning;
    - Thực hiện kế hoạch Truyền thông về dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam";
    - Báo cáo công tác truyền thông năm 2019;
    - Báo cáo công tác an sinh Xã hội năm 2019;
    - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
    - Đăng tin ảnh bài truyền thông trên trang web Công ty về:
        + Công ty NĐCT tham gia giải chạy marathon di sản Cần Thơ năm 2019;
        + Đoàn viên thanh niên cty NĐCT hỗ trợ nâng cấp hệ thống điện, hướng dẫn nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn;
        + Công ty NĐCT tổ chức hội thao kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện;
        + Công ty NĐCT tham gia hội nghị trực tuyến về công tác truyền thông năm 2019;
        + Báo Cần Thơ online ngày 27/12 và báo giấy “Công ty NĐCT tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần V năm 2019”.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây