Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2019 - Công ty

Thứ sáu - 28/06/2019 04:16
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 06/2019
Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2019 - Công ty
      I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
    - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 99.2407 % 
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0.0084 %
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0.7509 %

      II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
    Trong tháng 06 Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Tiếp tục vận hành Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả KPIs vào hệ thống quản lý của Công ty.
    - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
    - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013
    - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
    - Lập báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 599 của Tập đoàn Điện lực VN (thứ sáu hàng tuần);

    2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
    - Trong năm 2019, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
    - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;
    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động của Công ty trong tháng vừa qua và các công tác truyền thông:
    Trong tháng 06 Công ty có các hoạt động như sau:
    - Báo cáo thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về  ATVSLĐ lần 3-năm 2019;
    - Sử dụng thử nghiệm hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương;
    - Tham gia tập huấn công tác truyền thông năm 2019;
    - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Hỗ trợ cấu hình, cài đặt thiết bị mạng, máy chủ và chuyển đổi dữ liệu phần mềm E-Office và phần mềm QLKT (PMIS);
    - Báo cáo công tác bảo vệ 6 tháng đầu năm 2019;
    - Báo cáo lao động 6 tháng đầu năm 2019;
    - Cung cấp số liệu phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành năm 2020-2021;
    - Báo cáo công tác quản lý môi trường quý 2-2019;
    - Sửa đổi Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (QC156);
    - Xin điều chuyển xe phục vụ Công tác SXKD Công ty;
    - Cung cấp số liệu dầu cho phát điện của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Thông báo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất NMNĐ Ô Môn I lần 1-2019;
    - Hỗ trợ khắc phục lỗi RTU đặt tại Trạm 220 KV Trà Nóc;
    - Họp phê duyệt kế hoạch AT-VSLĐ năm 2020;
    - Triển khai đầu tư xây dựng, lắp đặt điện mặt trời áp mái;
    - Cung cấp số liệu tổng hợp về chi phí mua điện từ các nhà máy nhiệt điện;
    - Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định điều độ, thao tác và xử lý sự cố trong Hệ thống điện;
    - Báo cáo định kỳ về việc khai thác CSDL tiêu chuẩn IEC, IEEE và Thư viện điện tử của IEEE;
    - Báo cáo định kỳ số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động Viễn thông dùng riêng của EVN;
    - Xây dựng định mức tồn trữ dầu FO NMNĐ Ô Môn I;
    - Góp ý dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung NĐ 154/2016/NĐ-CP về phí BVMT đối với nước thải;
    - Công tác bảo vệ và phòng chống khủng bố tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Kế hoạch thi ATVSV giỏi năm 2019;
    - Đăng ký danh sách CBCNV tham gia điều dưỡng PHCN
năm 2019 - Công ty Nhiệt điện Cần Thơ và thực hiện chỉ tiêu điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động năm 2019;
    - Rà soát số liệu theo dõi sử dụng điện tiết kiệm trên EVNportal;
    - Đăng ký danh sách kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho ứng viên chuyên gia;
    - Ký kết phụ lục hợp đồng sửa chữa lớn máy biến áp năm 2019-PCST;
    - Thực hiện rà soát, chuẩn hóa tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc, giữ bậc;
    - Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ;
    - Báo cáo quan trắc môi trường quý 2-2019 của 02 NMNĐ Ô Môn và NMNĐ Cần Thơ;
    - Góp ý dự thảo quy định về công tác văn phòng trong EVN;
    - Thông báo hoàn tất lắp đặt thiết bị các hệ thống quan trắc online tự động tại NMNĐ Ô Môn I;
    - Báo cáo quan trắc môi trường các cảng tại NMNĐ Ô Môn và Khu QLVH≻
    - Hỗ trợ thủ tục đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107;
    - Báo cáo định kỳ công tác PCCC&CNCH 6 tháng đầu năm 2019;
    - Báo cáo tổng hợp tình hình TNLD 6 tháng đầu năm 2019;
    Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền như sau:
    - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
    - Đăng tin ảnh bài truyền thông trên trang web Công ty về:
      + Công ty NĐCT tham dự hội thảo đánh giá giải pháp thực hiện công tác an toàn lao động giai đoạn 2014-2019, biểu dương công nhân lao động giỏi và an toàn vệ sinh viên giỏi trong Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức tại Quảng trị (29/5-03/06/2019);
      + Đoàn Nội chính Trung ương tham quan thực tế tại Công ty NĐCT (sáng ngày 07/06/2019);

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây