Vận hành

      Công ty Nhiệt điện Cần Thơ quản lý vận hành và sửa chữa 2 nhà máy với tổng công suất là 848MW gồm Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ với 5 tổ máy có tổng công suất 188MW (tổ máy nhiệt điện S4 công suất 33MW, 2 tổ máy tua bin khí công suất 2 x 38,48MW, 2 tổ máy tua bin khí công suất 2 x 39,1MW ), Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I với 2 tổ máy có tổng công suất 660MW (tổ máy S1 và S2 công suất 2 x 330MW).
vanhanh
 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH CẦN THƠ:
 1. Quy định nhiệm vụ nhân viên trực ca vận hành.
 2. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước S4.
 3. Quy trình vận hành gian máy S4.
 4. Quy trình vận hành lò hơi.
 5. Quy trình vận hành bảng lò S4.
 6. Quy trình vận hành bảng điện S4.
 7. Quy trình vận hành gian máy GT.
 8. Quy trình vận hành bảng điện GT.
 9. Quy trình vận hành tổ máy bù quay.
 10. Quy trình kiểm tra thiết bị nhiệt điện .
 11. Quy trình khởi động đen và tách lưới giữ tự dùng các tổ máy GT.
 12. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - S4.
QUY TRÌNH VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH Ô MÔN:
 1. Quy định nhiệm vụ nhân viên trực ca vận hành PXVHOM.
 2. Quy trình vận hành bảng turbine, máy phát tổ máy Nhiệt điện S1.
 3. Quy trình vận hành cương vị bảng turbine, máy phát tổ máy Nhiệt điện S2.
 4. Quy trình vận hành bảng lò tổ máy Nhiệt điện S1.
 5. Quy trình vận hành cương vị bảng lò tổ máy Nhiệt điện S2.
 6. Quy trình vận hành cương vị bảng Thiết bị chung tổ máy Nhiệt điện S1, S2.
 7. Quy trình vận hành cương vị turbine, máy phát tổ máy Nhiệt điện S1.
 8. Quy trình vận hành cương vị turbine, máy phát tổ máy Nhiệt điện S2.
 9. Quy trình vận hành cương vị gian máy tổ máy Nhiệt điện S1.
 10. Quy trình vận hành cương vị gian máy tổ máy Nhiệt điện S2.
 11. Quy trình vận hành cương vị lò hơi tổ máy Nhiệt điện S1.
 12. Quy trình vận hành cương vị lò hơi tổ máy Nhiệt điện S2.
 13. Quy trình vận hành cương vị phòng kiểm soát FGD tổ máy Nhiệt điện S1.
 14. Quy trình vận hành cương vị phòng kiểm soát FGD tổ máy Nhiệt điện S2.
 15. Quy trình vận hành cương vị FGD tại chỗ tổ máy Nhiệt điện S1.
 16. Quy trình vận hành cương vị FGD tại chỗ tổ máy Nhiệt điện S2.
 17. Quy trình vận hành cương vị khử bụi tĩnh điện tổ máy Nhiệt điện S1.
 18. Quy trình vận hành cương vị khử bụi tĩnh điện tổ máy Nhiệt điện S2.
 19. Quy trình vận hành cương vị nhiên liệu, Hydro, Clo tổ máy Nhiệt điện S1.
 20. Quy trình vận hành cương vị nhiên liệu, Hydro, Clo tổ máy Nhiệt điện S2.
 21. Quy trình vận hành cương vị xử lý nước và nước thải tổ máy Nhiệt điện S1.
 22. Quy trình tiếp nhận và pha các hóa chất nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.
 23. Quy trình tách lưới giữ tự dùng tổ máy Nhiệt điện S1.
 24. Quy trình vận hành và xử lý sự cố thang máy lò hơi tổ máy Nhiệt điện S1.
 25. Quy trình Quản lý và sử dụng máy tính HDS phòng kiểm soát Trung tâm tổ máy Nhiệt điện S1.
 26. Quy định bảo dưỡng nguồn phóng xạ nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây