Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2020 - Công ty

Thứ tư - 06/05/2020 04:58
Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2020 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  99,2546 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0,7454 %


II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 04, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
     - Lập báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 333 của Tập đoàn Điện lực VN (thứ sáu hàng tuần);

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2020, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty:
     Trong tháng 04 Công ty có các hoạt động như sau:
     - Báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020;
     - Kê khai phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của NMNĐ Cần Thơ & NMNĐ Ô Môn năm 2020;
     - Hỗ trợ kiểm tra và góp ý đối với biện pháp tổ chức thi công cho hệ thống CNTT lắp đặt tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Tổng kết, đánh giá Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ;
     - Kiểm soát tuân thủ năm 2020 trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Báo cáo kết quả mở tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia;
     - Danh sách bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3-2020;
     - Kế hoạch thực hiện các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp năm 2020;
     - Triển khai công tác bảo vệ, PCCC-CNCH trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2020;
     - Hỗ trợ cân đối sản lượng huy động khối nhiệt điện dầu của NMNĐ Ô Môn;
     - Tăng cường thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và điều tra dịch tễ các ca bệnh mới phát sinh;
     - Xác định vị trí xây dựng tháp radar (VTS) thuộc Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;
     - Đăng ký nguyện vọng chuyển đổi công việc năm 2020;
     - Góp ý cho dự thảo Nghị định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
     - Góp ý dự thảo Thông tư thay thế thông tư 08-2016 của BLĐTB&XH;
     - Thực hiện rà soát công tác chuẩn bị chuyển đổi chu kỳ giao dịch 30 phút;
     - Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật;
     - Báo cáo giữa kỳ đào tạo trực tuyến về khung năng lực cho CBCNV trong EVN;
     - Tiếp tục, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;
     - Báo cáo tình hình thực hiện tạm thanh toán tiền điện theo quy định tại thông tư 56/2014/TT-BCT;
     - Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT-TW của Ban Bí thư khóa XI;
     - Cung cấp thông tin phối hợp triển khai thực hiện trang thông tin theo dõi sử dụng điện (sudungdien.evn.com.vn);
     - Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng dịch COVID-19 theo thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020;
     - Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về công tác an toàn;
     - Công văn đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam điều chỉnh lại Giấy chứng nhận phù hợp Cảng biển;
     - Giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định nhà máy điện;
     - Chuyển giao tài liệu và chuẩn bị triển khai các phân hệ còn lại thuộc dự án FMIS/MMIS;
     - Vận động quyên góp quỹ tương trợ xã hội năm 2020;
     - Báo cáo định kỳ về việc khai thác, sử dụng PMQLKT T04 2020;
     - Báo cáo thực hiện nội dung trong Chủ đề năm 2020 – Nhiệm vụ đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020;
     - Phát động thi đua quý II/2020;
     - Tổng hợp kết quả kiểm tra Quy trình ATĐ năm 2020 tại Cty Nhiệt điện cần Thơ;
     - Cung cấp thông tin báo cáo Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV;
     - Phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão 2020;
     - Cập nhật danh bạ số điện thoại, địa chỉ email của BCH PCTT&TKCN các cấp;
     - Báo cáo công tác chuẩn bị PCTT&TKCN trong mùa mưa bão năm 2020;
     - Áp dụng các Quy chế quản lý nội bộ dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
     - Công khai Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 2;
     - Triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020;
     - Kế hoạch đánh giá rủi ro do hình thái thiên tai tác động trong công tác PCTT&TKCN tại Công ty NĐCT;
     - Phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng trong mùa mưa bão 2020;
     - Phối hợp với PTC4 và FISTD sớm hoàn thiện BCNCKT dự án chuyển đổi giao thức kết nối SCADA và kế hoạch nâng cấp trạm của PTC4;
     - Tham dự cuộc họp với PTC4 và FISTD sớm hoàn thiện BCNCKT dự án chuyển đổi giao thức kết nối SCADA và kế hoạch nâng cấp trạm của PTC4;
     - Thực hiện rà soát, áp dụng đồng bộ thống nhất hệ thống QCQLNB do EVN/EVNGENCO2 ban hành;
     * Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền như sau:
     - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
     - Đăng tin ảnh bài truyền thông trên trang Website Công ty về:
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ phun thuốc khử trùng (lần 2);
          + “Hiến máu nhân đạo- chung tay chống dịch covid-19”;
          + “ Công ty Nhiệt điện Cần Thơ áp dụng công nghệ thông tin trong môi trường Sản xuất kinh doanh”; (đăng báo Cần Thơ online và báo giấy, đăng website Tổng công ty Phát điện 2);
          + “Công ty Nhiệt điện Cần Thơ chung tay cùng cộng đồng-ủng hộ cho cây ATM gạo phường Trà Nóc”.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây