Thông cáo báo chí tháng 08 năm 2019 - Công ty

Chủ nhật - 15/09/2019 22:14
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 08/2019
Thông cáo báo chí tháng 08 năm 2019 - Công ty

     I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 98,73075%
     Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,00844%
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 1,26081%

     II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính:

     Trong tháng 08 Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Tiếp tục vận hành Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả KPIs vào hệ thống quản lý của Công ty.
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
     - Lập báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 599 của Tập đoàn Điện lực VN (thứ sáu hàng tuần);

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động:
     - Trong năm 2019, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động của Công ty trong tháng vừa qua và các công tác truyền thông:
      Trong tháng 08 Công ty có các hoạt động như sau:
     - Triển khai Elearning đến người dùng cuối;
     - Triển khai chương trình tổng thể về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Phát điện 2 năm 2019;
     - Cung cấp thông tin phục vụ công tác CPH;
     - Triển khai thực hiện phổ biến tuyên truyền kiến thức Pháp luật và quán triệt thực hiện Quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019;
     - Đăng ký tham gia đào tạo Chương trình Phân tích, chuẩn đoán rung động thiết bị quay trong Nhà máy Nhiệt điện than;
     - Chấp hành pháp luật trong hoạt động Điện lực tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Cập nhật hồ sơ phục vụ công tác cổ phần hóa, thoái vốn của Tổng công ty;
     - Góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
     - Góp ý Quy định Giảng viên nội bộ;
     - Tăng cường công tác quản trị dòng tiền trong EVNGENCO 2;
     - Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
     - Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, PCCN dịp Lễ Quốc Khánh  02/9/2019;
     - Báo cáo công tác đảm bảo an toàn bức xạ của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Báo cáo công tác QP-QS quý III năm 2019;
     - Rà soát, thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin tại các đơn vị;
     - Góp ý dự thảo thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng;
     - Thanh toán chi phí công trình Sửa chữa lớn MBA năm 2019 _PCST;
     - Đăng ký Cán bộ tham gia chương trình đào tạo CBQL cấp 3;
     - Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc;
     - Góp ý dự thảo Bảng chấm điểm các chỉ tiêu hiệu quả năm 2019;
     - Góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
     - Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại;
     - Xây dựng đơn giá tiền lương cho hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh khác năm 2019;
     - Cập nhật, rà soát các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng;
     - Đăng ký tham gia lớp đào tạo chương trình thi chứng chỉ Kế toán viên;
     - Cập nhật danh bạ điện thoại Công ty năm 2019;
     - Thực hiện quan trắc môi trường quý 3 năm 2019;
     - Phát động thi đua quý 03/2019;
     - Phương án đề xuất mức tồn trữ nhiên liệu cho NMNĐOM I và NMNĐCT;
     - Dự thảo Quy định yêu cầu kỹ thuật rơ-le bảo vệ;
     - Cử CBCNV tham gia chương trình đào tạo chuyên gia “Cân bằng động thiết bị quay";
     - Góp ý dự thảo Thông tư quy định về trang bị PCCC&CNCH;
     - Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại;
     - Báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019;
     - Định hướng cơ bản công tác tự động hóa trong EVN;
     - Thông báo cảnh giác với các loại tội phạm;
     - Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng;
     - Đăng ký tham gia tập huấn pháp luật;  
     Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền như sau:
     - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
     - Đăng tin ảnh bài truyền thông trên trang web Công ty về:
       + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức thi ATVSV giỏi năm 2019;
       + Ngày hội văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019;
       + Tăng giá khám chữa bệnh BHYT từ 20/8/2019;
       + Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc Khánh 02/09 (02/09/1945 – 02/09/2019);
       + Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo;
       + Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững;
       + Tập đoàn Điện lực Việt Nam noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây