Thông cáo báo chí tháng 09 năm 2020 - Công ty

Thứ năm - 29/10/2020 21:56
Thông cáo báo chí tháng 09 năm 2020 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 99,0022 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,9978 %

II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 9, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật , tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;

     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2020, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty:
     - Phổ biến cho CBCNV về Nghị định 30/2020/NĐ-CP, công tác cải cách hành chính và các quy định liên quan đến công tác Văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
     - Đăng ký cho Cán bộ quản lý tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật, quy chế quản lý nội bộ cho lãnh đạo Công ty;
     - Báo cáo định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN tháng 08/2020;
     - Báo cáo tình hình thực hiện SXKD tháng và ước thực hiện năm 2020 trên Phân hệ kế hoạch tài chính thuộc hệ thống ERP;

     - Triển khai việc thực hiện đúng quy định thể thức văn bản xét điểm thi đua hàng quý;
     - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tháng 8 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Báo cáo về hoạt động sơ cứu, cấp cứu trong Công ty;
     - Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp;

     - Phổ biến với CBCNV về việc xây dựng và hoạt động của Nhóm riêng tư “Đồng nghiệp EVN” trên nền tảng Facebook;
     - Tổng kết công tác bình đẳng giới và VSTBPN giai đoạn 2016-2020 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Thống nhất công suất khả dụng thực hiện tháng 8 năm 2020 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ, tổ máy S1, S2 Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;

     - Đề nghị khen thưởng công tác bình đẳng giới và VSTBPN giai đoạn 2016-2020;
     - Tiến hành góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải;
     - Rà soát, tổng hợp danh mục định mức xây dựng chuyên ngành lưới điện;
     - Báo cáo thực hiện nội dung Chủ đề năm 2020 về Giải pháp vận hành an toàn liên tục ổn định các NMND - Nhiệm vụ ĐTXD- tháng 9;

     - Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy trình An toàn điện 959 phù hợp Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
     - Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;
     - Đăng ký danh sách, đề tài tham luận Hội thảo "DCS nhà máy nhiệt điện";

     - Kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trong Công ty NĐCT;
     - Đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực NMNĐ Ô Môn I - Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Khai thác CSDL tiêu chuẩn IEC, IEEE và thư viện điện tử của IEEE;
     - Báo cáo định kỳ số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động Viễn thông dùng riêng của EVN;
     - Cung cấp thông tin báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV;
     - Tổ chức thi nâng bậc thợ năm 2020 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
     - Báo cáo công tác môi trường Quý 3 năm 2020
     - Báo cáo công tác truyền thông Qúy III năm 2020;

     - Báo cáo các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020;
     - Tham vấn các vấn đề môi trường và xã hội của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"
     - Thực hiện các nội dung phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn và chấn chỉnh công tác an toàn’
     - Báo cáo văn phòng điện tử định kỳ;

     - Báo cáo công tác phòng chống Covid 19 định kỳ;
     - Thực hiện công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Tổng công ty: phát bản tin EVN News hàng tuần; viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện trong Công ty tổng cộng 03 bài viết (Công ty Nhiệt điện Cần Thơ trao tặng 50 phần quà cho các em học sinh nghèo tại Trường tiểu học Thới Tân 2, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ được trao chứng nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC, Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ).

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây