Thông cáo báo chí tháng 07 năm 2020 - Công ty

Thứ hai - 17/08/2020 03:07
Thông cáo báo chí tháng 07 năm 2020 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 99,25 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,74 %

II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 07, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;

     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2020, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty:
     - Tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông năm 2020;
     - Báo cáo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2020;
     - Triển khai công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS năm 2020;
     - Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD-ĐTPT 5 năm giai đoạn 2016-2020;
     - Báo cáo định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN tháng 6/2020;
     - Đăng ký kế hoạch tuyển sinh đào tạo sau đại học AIT năm 2020;
     - Biên bản về việc thống nhất xét nâng lương, kèm cặp nâng bậc, xếp lương đúng chức danh, thi giữ bậc, kiểm tra sát hạch bậc thợ năm 2020;
     - Chuẩn bị cho công tác trung tu Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) - Tổ máy S1;
     - Đề nghị xét tặng cho các cá nhân và tập thể Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam năm 2020;
     - Đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước EVN lần thứ IV;
     - Triển khai quán triệt nội dung thông báo kết luận số 862/TB-EVNGENCO 2 ngày 17/3/2020 và Thông báo số 2343/TB-EVNGENCO 2 ngày 08/7/2020 của Đ/c Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty;
     - Triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2020;
     - Phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2020;
     - Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động cấp đơn vị và Công ty năm 2020;
     - Thực hiện nội dung chủ đề năm 2020 về Giải pháp vận hành an toàn liên tục ổn định các NMNĐ - Nhiệm vụ ĐTXD tháng 7;
     - Báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh Quý II/2020;
     - Báo cáo sơ kết công tác An toàn Vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2020;
     - Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng tham gia dịch vụ vận hành thuê cho các nhà máy điện dự án Ô Môn III, IV;
     - Cung cấp thông số kỹ thuật MBA tại các Trạm, biến áp/NMĐ lắp đặt điểm đo đếm đầu nguồn thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;
     - Xử lý dữ liệu - Hệ thống giám sát liên tục, tự động quá trình khai thác, sử dụng nước nước thải làm mát tự động - nước làm mát;
     - Kiểm định định kỳ TI đầu cực Tổ máy S2 và thay thế công tơ đầu cực tổ máy Bù quay 2 tại NMNĐ Cần Thơ, Ô Môn I năm 2020;
     - Triển khai tăng cường các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của EVN/EVNGENCO 2 trong tình hình mới; Báo cáo tình hình dịch tễ bệnh dịch hàng tuần;
     - Áp dụng Quy chế quản lý nội bộ do EVN ban hành áp dụng trong toàn Tổng công ty Phát điện 2;
     - Triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Thực hiện công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Tổng công ty: phát bản tin EVN News hàng tuần; viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện trong Công ty (Hội nghị Người lao động Công ty, Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đợt 1 năm 2020, Viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27/7).

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây