Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2021 - Công ty

Chủ nhật - 16/05/2021 21:07
Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2021 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 04 năm 2021: 99.4646 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 02 năm 2021: 0,5354 %
     - Đảm bảo tính hiệu SCADA về các Trung tâm Điều độ: 100%II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 04 năm 2021, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật , tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;

     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2021, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty:
     - Công ty theo dõi, báo cáo số liệu điện mặt trời áp mái tháng 03;
     - Báo cáo kết quả đánh giá RCM tháng 03 năm 2021;
     - Báo cáo nhanh và báo cáo về tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn tháng 03 năm 2021;
     - Báo cáo định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN T03 2021;

     - Báo cáo về việc kiểm soát tuân thủ trong quý I năm 2021 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Thống nhất công suất khả dụng thực hiện tháng 3 năm 2021 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ,  tổ máy S1, S2 Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;
     - Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, PCCC-CNCH trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2021;

     - Công ty cử cán bộ tham gia khóa đào tạo Quản trị sự thay đổi trong kỷ nguyên 4.0 cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp trung trong Tổng công ty Phát điện 2 (Khóa 1);
     - Công ty vận động quyên góp, ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội EVN năm 2021;
     - Báo cáo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021;

     - Báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần;
     - Công ty xây dựng kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021;
     - Góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

     - Báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2021 – Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
     - Công ty cung cấp thông tin phục vụ báo cáo giao ban hằng tháng toàn Tập đoàn:
     - Công ty xây dựng bổ biến Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021;

     - Công ty tăng cường các công tác phòng chống dịch COVID-19;
     - Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch năm và kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

     - Đánh giá triển khai các phân hệ còn lại thuộc hệ thống tiền lương ERP;
     - Công ty đảm bảo vận hành tin cậy, ổn định các nhà máy nhiệt điện;
     - Cung cấp thông tin phục vụ cho Đoàn giám sát số 40 Ủy ban kiểm tra trung ương;
     - Góp ý Dự thảo Quy trình xây dựng Định mức - Đơn giá trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
     - Công ty phát động thi đua quý II/2021;

     - Báo cáo về kết quả công tác triển khai chuyển đổi số tháng 04/2021;
     - Báo cáo kết quả phân tích RCM tháng 04/2021;
     - Báo cáo công tác theo dõi  triển khai Phương án vận hành thuê Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV;
     - Thực hiện công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Tổng công ty: phát bản tin EVN News hàng tuần; viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện trong Công ty tổng cộng 02 bài viết:
          + Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong mùa nắng nóng.
          + Cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ ủng hộ 1 ngày lương để đóng góp quỹ tương trợ xã hội EVN năm 2021.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây