Thông cáo báo chí tháng 3 năm 2022 - Công ty

Thứ năm - 14/04/2022 02:30
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
    - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 03 năm 2022: 99,048%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 02 năm 2022: 0.952%

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 03 năm 2022, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; Tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty Phát điện 2 giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.
    - Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân, tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 03 năm 2022:
    - Công ty thống nhất đề xuất địa điểm diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố;
    - Công ty góp ý cho dự thảo Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Phát điện 2;
    - Triển khai phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS2.0) và kiểm tra dữ liệu chuyển đổi;
    - Báo cáo định kỳ về công tác Quản lý kỹ thuật – An toàn vệ sinh lao động & Phòng cháy chữa cháy tháng 2 năm 2022;
    - Báo cáo nhanh về công tác sản xuất kinh doanh Lần 1 - Tháng 03 năm 2022;
    - Công ty lập kế hoạch cải cách hành chính năm 2022;
    - Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tháng 02 năm 2022;
    - Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
    - Công ty rà soát, báo cáo kết quả khắc phục các kết luận, kiến nghị và Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát năm 2022;
    - Công ty triển khai tổ chức các hoạt động trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022;
    - Công ty lập kế hoạch khai thác các tổ máy nhiệt điện S1, S2, và S4 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ từ năm 2023;
    - Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác An toàn giai đoạn 2021-2025 (Quý 1-2022);
    - Công ty lập Kế hoạch các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022;
    - Công ty thực hiện công tác báo cáo định kỳ nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
    - Công ty góp ý dự thảo Quy chế Công bố thông tin trong EVNGENCO2;
    - Triển khai đào tạo E-learning bài giảng “Dữ liệu lớn và ứng dụng trong ngành điện”;
    - Công ty xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đến hết năm 2022;

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 03 năm 2022:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty theo bảng  chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả truyền thông theo QĐ số 98/QĐ-EVNGENCO2 ngày 31/3/2022.
    - Phát bản tin EVN News và EVNGENCO2 News hàng tuần;
    - Viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện nổi bật trong Công ty trong tháng 03 năm 2022 tổng cộng 04 bài viết như sau:
        + Nữ Cán bộ Công nhân viên Nhiệt Điện Cần Thơ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2022
        + Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cần Thơ hỗ trợ con CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt
        + Nhiệt điện Cần Thơ đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất năm 2022
        + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức giải quần vợt giao lưu.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây