Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2021 - Công ty

Thứ hai - 30/08/2021 03:48
Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2021 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 06 năm 2021: 99,4646 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 06 năm 2021: 0,5354 %


II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 06 năm 2021, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật , tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;

     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2021, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;

     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty:
     - Công ty tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, tổng hợp danh sách CBCNV thuộc đối tượng tiêm ngừa Covid-19;
     - Kế hoạch triển khai công tác truyền thông năm 2021 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Thực hiện báo cáo các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2021 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Báo cáo các khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy định về PCCC&CNCH;
     - Thống nhất công suất khả dụng thực hiện tháng 5 năm 2021 Nhà máy  Nhiệt điện Cần Thơ, Tổ máy S1, S2 Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;

     - Diễn tập UPSC tràn dầu Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tại 02 nhà máy;
     - Báo cáo nhanh và báo cáo về tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn – Tháng  6/2021;

     - Công ty phổ biến về việc tăng cường tương tác trên fanpage Tổng công ty Phát điện 2 trên nền tảng Facebook;
     - Công ty lập kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong ĐTXD;
     - Báo cáo định kỳ số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động Viễn thông dùng riêng của EVN;

     - Tăng cường tương tác trên Fanpage Tổng công ty Phát điện 2 trên nền tảng Facebook Công ty NĐCT;
     - Báo cáo về việc thực hiện đào tạo kiểm toán viên năng lượng cho các Nhà máy điện;
     - Phối hợp tổ chức diễn tập UPSC bức xạ và hạt nhân trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2021;

     - Phổ biến xây dựng và sử dụng bài giảng E-learning năm 2021;
     - Công ty thông qua danh sách đăng ký các Nhà máy điện, tổ máy phát điện tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ năm 2022;
     - Công ty thống nhất xét nâng lương, kèm cặp nâng bậc, xếp lương đúng chức danh, thi giữ bậc, kiểm tra sát hạch bậc thợ năm 2021 và phân nhóm đối với CBCNV
;
     - Công ty hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai NMNĐ Ô Môn I;
     - Báo cáo công tác môi trường Quý 2 năm 2021;
     - Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác An toàn giai đoạn 2021-2025;

     - Phổ biến Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng các chỉ tiêu Đề án nâng cao năng lực quản trị tại đơn vị;
     - Báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị vận hành thuê dự án NMNĐ Ô Môn III và Ô Môn IV;
     - Triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19;

     - Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác An toàn giai đoạn 2021-2025;
     - Báo cáo định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN T05 2021;
     - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tháng 5-2021 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Đăng ký tham gia lớp huấn luyện-bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH;
     - Thực hiện công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Tổng công ty: phát bản tin EVN News hàng tuần; viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện trong Công ty tổng cộng 04 bài viết:
          + Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa Điện.
          + Đảng bộ Bộ phận Công ty NĐCT triển khai học tập theo nghị quyết XIII của Đảng.
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì Môi trường.
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ phun thuốc khử khuẩn, tích cực thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây