Thông cáo báo chí tháng 09 năm 2021 - Công ty

Thứ ba - 12/10/2021 02:53
Thông cáo báo chí tháng 09 năm 2021 - Công ty
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 09 năm 2021: 99,4646 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 09 năm 2021: 0,5354 %


II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 09 năm 2021, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện theo chủ đề năm 2021: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật , tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;

     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức ... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;

     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2021, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;
     - Tham gia các khóa học của EVN và EVNGENCO 2 trên hệ thống E-learning.


     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền  thông của Công ty trong tháng 9 năm 2021:
     - Công ty thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”;
     - Báo cáo đăng ký nhiệm vụ chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học về công tác an toàn giai đoạn 2021 – 2025;
     - Thống nhất công suất khả dụng thực hiện tháng 8 năm 2021 Nhà máy  Nhiệt điện Cần Thơ, Tổ máy S1, S2 Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;
     - CBCNV ủng hộ 01 ngày lương hỗ trợ CBCNV EVN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;
     - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tháng 8 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Phổ biến thông tin Hội nghị Chuyển đổi số khối TC&NS toàn EVN;
     - Công ty triển khai dịch vụ tư vấn theo dõi, điều trị và phòng chống dịch COVID-19 cho CBCNV;
     - Công ty thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa tại bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;
     - Công ty xây dựng đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành NMNĐ giai đoạn 2021 – 2025;
     - Báo cáo và báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Công ty phổ biến tăng cường thực hiện nghiêm yêu cầu khai thác, sử dụng phần mềm HRMS;
     - Báo cáo về việc triển khai trải nghiệm và sử dụng “Phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ của EVN”;
     - Công ty thông báo thời gian làm việc trong Công ty thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
     - Công ty góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ATTT;
     - Công ty triển khai đề nghị góp ý thống nhất nội dung nhiệm vụ: Xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật 01 Dashboard để khai thác dự liệu thuận lợi nhất;
     - Phổ biến nội dung bài viết của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi làm CNXH”;
     - Công ty thực hiện việc rà soát, giải trình cơ cấu tổ chức và định biên lao động;
     - Phổ biến thông tin khai thác CSDL tiêu chuẩn IEC, IEEE và thư viện điện tử của IEEE;
     - Công ty báo cáo định kỳ số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động Viễn thông dùng riêng của EVN;
     - Tiến hành rà soát, nâng cao công tác QLKT, chuẩn hóa công tác đào tạo, thi và KTSHN;
     - Thông báo về việc thực hiện công tác sửa chữa lớn năm 2021;

     - Công ty lập kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại Công ty;
     - Công ty thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới;
     - Công ty xây dựng Phương án “2 tại chỗ - vùng xanh” đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Đăng ký thực hiện phương án  “2 tại chỗ - vùng xanh” đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 với Sở Công thương Tp. Cần Thơ;
     - Đăng ký các chỉ tiêu KPI năm 2021 – Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác AT giai đoạn 2021-2025;
     - Báo cáo về kết quả công tác triển khai chuyển đổi số tháng 09/2021;
     - Báo cáo công tác môi trường Quý 3 năm 2021;
     - Báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần;

     - Thực hiện công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Tổng công ty: phát bản tin EVN News hàng tuần; viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện trong Công ty tổng cộng 03 bài viết:
            + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ ứng dụng công nghệ để làm việc từ xa hiệu quả.
            + Thư cảm ơn của lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Cần Thơ gửi lực lượng tham gia phương án "3 tại chỗ".

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây