Thông cáo báo chí tháng 2 năm 2022 - Công ty

Thứ hai - 28/03/2022 03:29
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
    - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 02 năm 2022: 99,3427%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 02 năm 2022: 0.6573%

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 02 năm 2022, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; Tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty Phát điện 2 giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.
    - Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân, tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 02 năm 2022:
    - Công ty triển khai thực hiện các biện pháp phòng dịch theo Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế;
    - Xét đề nghị khen thưởng công tác ATVSLĐ, PCCC & CNCH năm 2021;
    - Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy định thiết kế bến cảng biển có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy;
    - Báo cáo về việc tổ chức Tháng tri ân khách hàng Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Báo cáo về việc duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện và hoạt động điện lực năm 2021;
    - Báo cáo tham luận Hội nghị công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022;
    - Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2022;
    - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022;
    - Về việc quản trị và truyền thông thương hiệu của EVNGENCO2;
    - Triển khai báo cáo đánh giá hiệu quả đào tạo E-learning;
    - Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin;
    - Báo cáo công tác ATVSLĐ-ATBX-PCCC-PCTT-TKCN và Công đoàn phục vụ kiểm tra;
    - Kết quả công tác triển khai chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất kỳ 2 và tháng 02/2022;
    - Báo cáo về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ năm 2022 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Báo cáo tổng kết thực hiện VHAT và ATGT năm 2021;
    - Thông báo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19;
    - Báo cáo Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2022;
    - Báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần;

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 02 năm 2022:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty theo bảng  chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả truyền thông theo QĐ số 156/QĐ-EVNGENCO2 ngày 01/6/2021.
    - Phát bản tin EVN News và EVNGENCO2 News hàng tuần;
    - Viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện nổi bật trong Công ty trong tháng 01 năm 2022 tổng cộng 04 bài viết như sau:
        + Công tác chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ những kết quả khởi đầu
        + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ gặp mặt phóng viên, nhà báo nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022
        + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tri ân cán bộ y tế nhân ngày Thầy thuốc Viet Nam 27/02/2022
        + ENGENCO2 kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây