Thông cáo báo chí tháng 1 năm 2022 - Công ty

Thứ sáu - 11/02/2022 00:46
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
    - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 01 năm 2022: 99,3427%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 01 năm 2022: 0.6573%

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 01 năm 2022, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; Tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty Phát điện 2 giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ phụ trợ, tăng thu nhập cho CBCNV;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.
    - Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân, tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 01 năm 2022:
    - Thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022;
    - Báo cáo tổng kết công tác Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn năm2021 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Báo cáo tổng kết công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2021
    - Báo cáo công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2021;
    - Báo cáo về việc kết quả tuyển dụng lao động bổ sung cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2021;
    - Công ty báo cáo xác nhận chấp hành chủ trương Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;
    - Kế hoạch Công tác Kiểm tra, Thanh tra, Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Báo cáo hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước NMNĐ Cần Thơ năm 2021;
    - Báo cáo hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước mặt NMNĐ Ô Môn I năm 2021;
    - Biên bản kiểm tra, chấm điểm công tác ATVSLĐ quý 4/2021;
    - Báo cáo Kết quả công tác triển khai chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất kỳ 1 tháng 01/2022;
    - Công ty lập hồ sơ đề nghị xét khen tặng Bằng khen Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho 01 cá nhân và tập thể phòng Kỹ thuật An toàn Công ty Nhiệt điện Cần Thơ trong công tác An toàn Vệ sinh lao động năm 2021;
    - Phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Công ty lập kế hoạch công tác an toàn năm 2022;
    - Đăng ký phương án sử dụng điện năm 2022;
    - Triển khai đào tạo E-learning bài giảng “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
    - Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số cho các quy trình thủ tục nội bộ theo HĐ số 29/2021/HĐ/NĐCT-FSI;
    - Công ty đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong EVN;
    - Báo cáo kết quả công tác triển khai chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất kỳ 2 và tháng 01/2022;
    - Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
    - Báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần;

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 01 năm 2022:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty theo bảng  chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả truyền thông theo QĐ số 156/QĐ-EVNGENCO2 ngày 01/6/2021.
    - Phát bản tin EVN News và EVNGENCO2 News hàng tuần;
    - Triển khai hoạt động tri ân khách hàng
    - Viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện nổi bật trong Công ty trong tháng 01 năm 2022 tổng cộng 03 bài viết như sau:
        + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
        + Nhiệt điện Cần Thơ thích ứng an toàn chủ động phòng chống biến thể mới của Covid-19.
        + Nhiệt điện Cần Thơ hỗ trợ 150 phần quà Tết cho gia đình chính sách tại địa phương.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây