Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2021 - Công ty

Thứ tư - 26/01/2022 04:31
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 12 năm 2021: 96,3354 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 12 năm 2021: 3,6646 %


II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 12 năm 2021, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Thực hiện triển khai chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số trên các quy trình thủ tục nội bộ Công ty;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;


     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2021, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;
     - Tham gia các khóa học của EVN và EVNGENCO 2 trên hệ thống E-learning.


     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền  thông của Công ty trong tháng 12 năm 2021:
     - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tháng 11/2021 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện VHDN năm 2021 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Công ty báo cáo thực hiện Tuần lễ Hồng EVN lần VII năm 2021 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;

     - Đề nghị xét tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2021;
     - Về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19;
     - Báo cáo chỉ tiêu hiệu quả về kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ công việc năm 2021;

     - Phối hợp triển khai áp dụng Bộ quy tắc đánh mã và Hệ thống mã vạch;
     - Triển khai công tác bảo vệ, PCCN trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
     - Tổ chức khóa đào tạo “Quản trị sự thay đổi trong  kỷ nguyên 4.0 cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp trung trong Tổng công ty Phát điện 2” (khóa 2);
     - Báo cáo Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021;
     - Công ty báo cáo định kỳ số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động Viễn thông dùng riêng của EVN;
     - Xây dựng phương án triển khai hệ thống IMIS 2.0 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;

     - Công ty Đánh giá chuyển đổi số năm 2021;
     - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Chủ đề năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022; 
     - Công ty triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế;
     - Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác An toàn giai đoạn 2021-2025 (Quý 4/2021);
     - Công ty triển khai Kế hoạch đào tạo trên hệ thống E-Learning;
     - Về việc báo cáo kế hoạch thực hiện công tác quan trắc môi trường năm 2022;

     - Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tuân thủ năm 2021 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Hướng dẫn xét nghiệm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19;
     - Kết quả công tác triển khai chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất tháng 12/2021 và năm 2021;
     - Báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần;
     - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty: phát bản tin EVN News hàng tuần; viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện trong Công ty tổng cộng 03 bài viết:
            + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đẩy nhanh số hóa Lệnh công tác, Phiếu công tác để phục vụ sản xuất
            + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021
            + Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần VII

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây