Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2021 - Công ty

Thứ năm - 11/11/2021 20:57
I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 10 năm 2021: 99,3354 %
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế):  0 %
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 10 năm 2021: 3,6646 %


II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp

     1. Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 10 năm 2021, Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Thực hiện triển khai chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số trên các quy trình thủ tục nội bộ Công ty;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
     - Thực hiện các công trình sản xuất dịch vụ;
     - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
     - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;


     2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2021, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN;
     - Tham gia các khóa học của EVN và EVNGENCO 2 trên hệ thống E-learning.


     3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền  thông của Công ty trong tháng 10 năm 2021:
     - Công ty thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới từ ngày 04/10/2021;
     - Tiến hành lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cơ sở EVN giai đoạn 2021 – 2025;

     - Báo cáo định kỳ về công tác QLKT - ATVSLĐ & PCCN tháng 09 năm  2021;
     - Tổ chức cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;
     - Công ty cung cấp thông tin báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV;
     - Phổ biến Sổ tay Hướng dẫn công tác PCTT trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19;
     - Đăng kí danh sách hỗ trợ tiêm ngừa trả mũi 02 vắc-xin Covid-19 cho CBCNV;
     - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ nhiệm vụ chuyển đổi số đầu tư xây dựng;
     - Cung cấp số liệu dầu cho phát điện của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
     - Triển khai công tác phát động thi đua quý IV năm 2021;
     - Công ty nghiên cứu tiếp cận công nghệ BIM (Building Information Modeling) và đăng ký đề tài ứng dụng;
     - Lập kế hoạch diễn tập An ninh cảng biển kết hợp PCCC tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I - Năm 2021;
     - Thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;
     - Báo cáo kết quả công tác triển khai chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất; 
     - Thông báo về việc Danh mục Quy chế quản lý nội bộ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành hết hiệu lực thi hành;
     - Phổ biến tài liệu Hội thảo “Chuyển đổi số khối văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;
     - Lập kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Người lao động trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2021;
     - Báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ liên quan đến công tác chuẩn bị sản xuất/Vận hành thuê Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV;
     - Báo cáo về kết quả công tác triển khai chuyển đổi số về truyền thông và chuyển đổi về nhận thức tháng 10/2021;
     - Báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần;
     - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty: phát bản tin EVN News hàng tuần; viết bài đưa tin trên trang Website Công ty về các hoạt động sự kiện trong Công ty tổng cộng 06 bài viết:
            + Công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
            + Nhiệt điện Cần Thơ sản xuất trong tình hình mới
            + Tập thể nữ CBCNV Nhiệt điện Cần Thơ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
            + Nhiệt điện Cần Thơ số hóa thủ tục nội bộ
            + Kiểm tra an ninh Cảng biển tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
            + Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Phân xưởng Vận hành Ô Môn I

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây