Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2022 - Công ty

Thứ hai - 09/01/2023 22:30
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
    - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 12 năm 2022: 96,8088%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 12 năm 2022: 3,1912%

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 12 năm 2022, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn EVN và Tổng công ty Phát điện 2, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 11 năm 2022:
    - Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Cần Thơ và Công ty Nhiệt điện Cần Thơ; 
    - Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy tăng hệ số khả dụng nhằm tăng doanh thu cho Công ty; Đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia;
    - Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển Công ty bền vững;
    - Triển khai Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Phát điện 2 đến toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động Công ty;
    - Thực hiện phổ biến, rà soát, đánh giá tác động của văn bản pháp luật ban hành trong tháng; Phổ biến Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có hiệu lực kể từ 15/01/2023; Phổ biến danh mục Quy chế quản lý nội bộ do Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần ban hành hết hiệu lực thi hành đợt 2 năm 2022;
    - Tham gia và hỗ trợ ghi hình theo Thông báo của Tổng công ty Phát điện 2 để thực hiện kỷ yếu EVNGENCO2 – 10 năm Thắp sáng niềm tin;
    - Triển khai cuộc thi viết “EVENGENCO2 trên hành trình cơ bản hoàn thành chuyển đổi số” và cuộc thi ảnh với chủ đề “EVNGENCO2 với công cuộc chuyển đổi số” năm 2022;
    - Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023;
    - Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Hồng EVN lần thứ VIII năm 2022;
    - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ nhiệm vụ chuyển đổi số đầu tư xây dựng;
    - Thực hiện tốt công tác đón, tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Công ty;
    - Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chấm điểm các chỉ tiêu hiệu quả năm 2022;
    - Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số: các quy trình nội bộ, số hóa 3D, quét mã QR-Code…;
Triển khai công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đến cán bộ công nhân viên trong Công ty;
    - Triển khai, kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả về công tác văn thư lưu trữ trên hệ thống văn phòng số; Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ công việc năm 2022;
    - Thực hiện gia hạn sử dụng tài khoản tra cứu các văn bản pháp luật để phục vụ công tác pháp chế của Công ty tại trang web http://thuvienphapluat.vn/;
    - Tiếp tục thực hiện cập nhật thông tin, sử dụng phần mềm HMRS năm 2022 trong công ty…

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 12 năm 2022:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty theo bảng chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả truyền thông theo QĐ số 98/QĐ-EVNGENCO2 ngày 31/3/2022.
    - Phát bản tin EVN News và EVNGENCO2 News hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 12 có tổng cộng 05 bài viết nội dung như sau:
          + Đoàn thanh niên Nhiệt điện Cần Thơ - Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết;
          + Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Cần Thơ - Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 – Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII;
          + Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần VIII;
          + Công an thành phố Cần Thơ và Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh trật tự;
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây