Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2018 - Công ty

Thứ sáu - 30/11/2018 02:37
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 11/2018
Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2018 - Công ty
       I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 97,3321%      
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,0038%  
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 2,6641%

       II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
     1.Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
    Trong tháng 11 Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Tiếp tục vận hành Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả KPIs vào hệ thống quản lý của Công ty.
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
     - Lập kế hoạch từng bước triển khai thực hiện, phối hợp với bộ phận IT hướng dẫn các đơn vị và xử lý các vướng mắc trên hệ thống; báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 599 của Tập đoàn Điện lực VN (02 lần/tháng);
     - Tham gia chương trình khảo sát và đào tạo nhận thức hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013;
     2.Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2018, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN.
     3.Tổng kết sơ bộ các hoạt động của Công ty trong tháng vừa qua và các công tác truyền thông:
     Trong tháng 11 Công ty đã thực hiện các công tác tuyên truyền như sau:
     - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
     - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện VHDN năm 2018;
     -  Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
     -  Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
     - Cử cán bộ tham dự Hội thảo “Mô hình các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp 2018”;
     - Tham dự hội nghị truyền hình, cập nhật và hiệu chỉnh quy trình NVTL phân hệ hợp nhất EVN của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin;
     - Tập huấn công tác quản lý và chăm sóc sức khoẻ người lao động;
     - Chương trình đánh giá nội bộ và hướng dẫn khắc phục những điểm không phù hợp thuộc Hệ thống Quản lý An ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013;
     - Tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu vực 2 phường Trà Nóc theo thư mời của ban công tác mặt trận khu vực 2 phường Trà Nóc;
     - Tham dự buổi diễn tập PCCC với lực lượng chuyên nghiệp PC07 của Truyền tải Điện Miền tây 1;
     - Tham dự " Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận TQ VN (18/11/1930-18/11/2018);
     - Thu thập thông tin dữ liệu xây dựng đề án phát triển cảng xanh, thân thiện với môi trường tại Việt Nam của Cảng Vụ Hàng Hải;
     - Triển khai thực hiện quản lý, đánh giá rủi ro về AT-VSLĐ;
     - Phổ biến ý kiến của Bộ TN&MT trả lời kiến nghị của EVN về một số vướng mắc về giám sát khai thác, sử dụng TNN;
     -  Cử cán bộ tham dự chương trình đào tạo cán bộ quản lý năng lượng;
     - Hoàn thiện thủ tục xác định giá thuê đất phục vụ cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2;
     - Lên kế hoạch tiếp các đoàn học sinh, sinh viên đến thực tập (trường ĐH Tây Đô);
     - Phát hành phần mềm QLKT nguồn điện và dự toán SCL v5.0 của Công ty Viễn Thông Điện lực và Công nghệ Thông tin;
     - Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN;
     - Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018;
     -  Cập nhật và sử dụng phiên bản 3.1.6 cho phần mềm E-Office;
     - Kế hoạch chương trình công tác của Cán bộ thuộc EVNGENCO 2 tại HPC;
     - Kế hoạch quản trị rủi ro năm 2019;
     - Diễn tập dự phòng thảm họa HT ERP
     - Thông báo kiểm tra định kỳ công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ;
     - Thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 2;
     - Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về phí BVMT đối với khí thải của Bộ Tài Chính;
     - Hoàn thiện báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng và tình hình thực hiện giấy phép nước nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I của Cục Quản lý Tài Nguyên nước;
     - Góp ý “Dự thảo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”
     - Lên kê hoạch và chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Công ty Thủy điện A Vương;
     - Báo cáo thực hiện công tác đào tạo năm 2018;
     - Phổ biến và triển khai thực hiện Quy định An toàn ban hành kèm theo QĐ1428 của EVN;
     - Chấn chỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống PMIS và tổ chức hội nghị trực tuyến để phối hợp xử lý các tồn tại
     - Hướng dẫn tổng kết công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2018
     - Tham gia tập huấn thuế;
     - Tham dự " Hội thảo hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” của Trung tâm Quan trắc Môi Trường Miền Bắc;
     - Báo cáo Tính toán ổn định Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2017 – 2030;
     - Lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần IV;
     - Triệt để áp dụng hệ thống văn phòng điện tử;
       + Báo cáo TCT về phát hành văn bản điện tử và lập hồ sơ công việc trên hệ thống VPĐT (hàng tuần/ tháng 11);
     - Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam” năm 2018 trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ,      Công ty thực hiện treo khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” tại cổng chính Công ty trong thời gian từ ngày 06 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2018./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây