Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2018 - Công ty

Thứ ba - 30/10/2018 23:29
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10/2018
Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2018 - Công ty
       I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
     Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
     - Hệ số khả dụng nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 97,5013%    
     - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 0,0038%  
     - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch nhà máy nhiệt điện dầu (lũy kế): 2,4949% 

      
       II.Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
     1.Thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính
     Trong tháng 10 Công ty đã và đang thực hiện việc cải cách thể chế theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
     - Tiếp tục vận hành Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả KPIs vào hệ thống quản lý của Công ty.
     - Thực hiện và theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống E-Office 3.0; Duy trì việc cập nhật bổ sung lý lịch nhân sự trong phần mềm quản lý nguồn nhân sự (HRMS), để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ;
     - Sử dụng chương trình kế toán theo hệ thống ERP; Triển khai phân hệ FSS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
     - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015;
     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý;
     - Lập kế hoạch từng bước triển khai thực hiện, phối hợp với bộ phận IT hướng dẫn các đơn vị và xử lý các vướng mắc trên hệ thống; báo cáo định kỳ về công tác triển khai Văn phòng điện tử theo Quy định 599 của Tập đoàn Điện lực VN (02 lần/tháng);
     - Tham gia chương trình khảo sát và đào tạo nhận thức hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013;
     2.Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
     - Trong năm 2018, Công ty đã triển khai sắp xếp lại lao động một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng người nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo theo chỉ tiêu được Tổng công ty phê duyệt;
     - Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN.
     3. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông
     Trong tháng 10 Công ty đã thực hiện các công tác tuyên truyền như sau:
     - Phát bản tin EVN News hàng tuần;
     - Xác định giá thuê đất phục vụ cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2;
     - Báo cáo kết quả buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV;
     - Tổng hợp thông tin hoạt động đối ngoại năm 2018 và xây dựng dự kiến chương trình đối ngoại năm 2019 của lãnh đạo thành phố;
     - Triệt để áp dụng hệ thống văn phòng điện tử;
        + Báo cáo TCT về phát hành văn bản điện tử và lập hồ sơ công việc trên hệ thống VPĐT (hàng tuần/ tháng 10);
     - Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác Văn phòng;
     - Phổ biến, rút kinh nghiệm tai nạn lao động quý III năm 2018;
     - Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”;
     - Tham gia tập huấn VPĐT tại Hà Nội;
     - Công đoàn công ty tổ chức tham quan giã ngoại về với An Giang mùa nước nổi tại Rừng Tràm Trà Sư, bên cạnh đó cũng nhằm tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ra đời và phát triển của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 88 năm qua;
     - Tham gia hội diễn Văn nghệ tại Hải Phòng./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây