Thông cáo báo chí tháng 7 năm 2023 - Công ty

Thứ hai - 07/08/2023 06:07
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia.
    - Hệ số khả dụng Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 7 năm 2023: 99,436%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 7 năm 2023: 0,564%.

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 7 năm 2023, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn EVN và Tổng công ty Phát điện 2, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 7:
    - Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy tăng hệ số khả dụng nhằm tăng doanh thu cho Công ty; Đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia;
    - Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; Tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển Công ty bền vững;
    - Thực hiện tốt công tác đón, tiếp các đoàn khách đến tham quan học tập và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số: các quy trình nội bộ, số hóa 3D, quét mã QR-Code…;
    - Thực hiện Kế hoạch triển khai chi tiết về công tác tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch phát động thi đua quý III/2023; Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNGENCO2 – Tháng 6;
    - Lập dự thảo cho 100% hồ sơ rủi ro cấp quy trình tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ; Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các Nhà máy điện giai đoạn 2023 - 2025;
    - Triển khai đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các Nhà máy điện giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số;
    - Thực hiện phổ biến, rà soát, đánh giá tác động của văn bản pháp luật ban hành trong tháng 6/2023; Phổ biến văn bản thông báo tai nạn giao thông trên đường thực hiện nhiệm vụ tại Điện lực Hương Sơn, PC Hà Tĩnh; Thông tin về các vấn đề dư luận quan tâm đến hoạt động của EVN trong thời gian gần đây;
    - Tham gia góp ý các Dự thảo: Chương trình An toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT;
    - Thực hiện Báo cáo sơ kết Kế hoạch nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế; Báo cáo nhanh về công tác sản xuất kinh doanh lần 1; Báo cáo công tác quản lý kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tháng 6/2023;
    - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tại Công ty tháng 6/2023; Báo cáo định kỳ về kết quả triển khai văn phòng điện tử hàng tuần;
    - Báo cáo tình hình triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện sáng kiến và đề xuất các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp EVNGENCO2; Báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của đoàn Thanh tra Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ;
    - Các Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2023 về: tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao tại Công ty thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác tự kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ; Công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Thực hiện kiểm soát tuân thủ; Quản trị rủi ro; Tình hình thay đổi về lao động;
    - Thực hiện rà soát danh mục Bí mật nhà nước liên quan đến các hoạt động của EVN/đơn vị;
    - Cử cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo: Lập trình Python trong khoa học dữ liệu và xác suất thống kê ứng dụng trong khoa học dữ liệu; Hướng dẫn lập hồ sơ rủi ro cấp quy trình và triển khai thí điểm lập hồ sơ rủi ro cấp quy trình tại Công ty; Đào tạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức ATTT cho CBCNV trong toàn EVNGENCO2 năm 2023;
    - Tham gia Hội nghị Sơ kết công tác Kiểm toán Giám sát 06 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2…

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 7 năm 2023:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2.
    - Phát bản tin EVN News và EVNGENCO2 News hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 7 có tổng cộng 03 bài viết nội dung như sau:
          + Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ học tập thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;
          + Nhiệt điện Cần Thơ triển khai lập hồ sơ rủi ro cấp quy trình;
          + Nhiệt điện Cần Thơ huấn luyện kỹ năng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ;
          + Nhiệt điện Cần Thơ tri ân Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2023./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây