Thông cáo báo chí tháng 9 năm 2023 - Công ty

Thứ sáu - 06/10/2023 04:40
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia.
    - Hệ số khả dụng Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 9 năm 2023: 99,436%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 9 năm 2023: 0,564%.

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 9 năm 2023, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn EVN và Tổng công ty Phát điện 2, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 9:
    - Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy tăng hệ số khả dụng nhằm tăng doanh thu cho Công ty; Đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia;
    - Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; Tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển Công ty bền vững;
    - Thực hiện tốt công tác đón, tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số: các quy trình nội bộ, số hóa 3D, quét mã QR-Code…;
    - Phổ biến, rà soát, đánh giá tác động của văn bản pháp luật ban hành trong tháng 8/2023;
    - Thực hiện báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử hàng tuần năm 2023; Báo cáo nhanh về công tác sản xuất kinh doanh - Kỳ báo cáo tháng 8/2023; Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động các thiết bị xử lý môi trường tại Công ty tháng 8/2023; Báo cáo công tác quản lý kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tháng 8/2023;
    - Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy điện giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 tại Công ty;
    - Báo cáo kết quả đào tạo E-learning bài giảng “Đào tạo tuyên truyền nhận thức và các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin” năm 2023; Báo cáo triển khai Kế hoạch đào tạo trên hệ thống E-Learning;
    - Báo cáo việc thi công hệ thống chữa cháy cho phòng máy chủ Tổng công ty; Báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về PCCC; Báo cáo tình hình triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty;
    - Tham gia đào tạo hệ thống điều khiển, điều tốc, kích từ tại các nhà máy điện truyền thống cho EVNNLDC; Chuẩn bị tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 2 năm 2023; Tham gia chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho người đứng đầu đơn vị cấp 3;
    - Thực hiện đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số lĩnh vực Quy trình nội bộ; Thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNGENCO2 – Tháng 8;
    - Tham gia góp ý hoàn thiện Đề án Trung tâm dịch vụ sửa chữa thuộc EVNGENCO2 và nghiên cứu thêm phương án thành lập Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa EVNGENCO2; Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, nước thải công nghiệp; Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định công tác an toàn EVN; Góp ý Thông tư của Bộ Y tế về 82 quy chuẩn Quốc gia giới hạn tiếp xúc yếu tố vi sinh vật, hóa học tại nơi làm việc; Góp ý Dự thảo “Định hướng cơ bản công tác Tự động hóa giai đoạn 2024-2029” của EVN;

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 9 năm 2023:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2.
    - Phát bản tin EVN News, EVNGENCO2 News và Văn hóa doanh nghiệp hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 9 có tổng cộng 04 bài viết nội dung như sau:
          + Gần 120 sinh viên CTUT tham quan tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
          + Sôi động Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
          + Thanh niên EVNGENCO2 ra quân cải tạo điện tại phường Phước Thới;
          + Tấm gương lãnh đạo trong “Văn hóa học tập” tại Nhiệt điện Cần Thơ./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây