Thông cáo báo chí tháng 8 năm 2023 - Công ty

Thứ ba - 05/09/2023 05:43
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia.
    - Hệ số khả dụng Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 8 năm 2023: 99,436%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 8 năm 2023: 0,564%.

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 8 năm 2023, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn EVN và Tổng công ty Phát điện 2, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 8:
    - Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy tăng hệ số khả dụng nhằm tăng doanh thu cho Công ty; Đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia;
    - Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; Tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển Công ty bền vững;
    - Thực hiện tốt công tác đón, tiếp các đoàn khách đến tham quan học tập và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện tại các đơn vị trong Công ty; Tăng cường thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến;…
    - Tham gia góp ý các Dự thảo: Thông tư hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; Quy định xét điểm phạt Người quản lý; Nghị định quy định phí Bảo vệ môi trường đối với khí thải;…
    - Góp ý sửa đổi Quy chế huy động vốn; Lấy ý kiến dự thảo Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần;…
    - Thực hiện báo cáo định kỳ: Kết quả tổ chức thực tập phương án Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2020 – 2023; Nhiệm vụ chuyển đổi số đầu tư xây dựng; Kết quả triển khai đào tạo trên E-learning; Báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử hàng tuần; Tình hình triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;…
    - Thực hiện các Báo cáo về: Công tác quản lý kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tháng 7/2023; Tình hình triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) năm 2023 và công tác chuẩn bị, lập kế hoạch BDSC năm 2024 phần thiết bị công nghệ; Thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNGENCO2 – Tháng 7; Tình hình thực hiện công tác sáng kiến; Công tác tự thực tập Phương án PCCC&CNCH Khu quản lý Vận hành & Sửa chữa năm 2023; Báo cáo nhanh công tác sản xuất kinh doanh tháng 7/2023; Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn; Rà soát và báo cáo tình hình tuân thủ các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường;…
    - Thông báo kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty (Đợt 1) năm 2023; Lập Kế hoạch công tác an toàn năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ; Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam;
    - Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
    - Thực hiện việc thanh, kiểm tra quý 3 năm 2023 tại Công ty;
    - Thực hiện phổ biến, rà soát, đánh giá tác động của văn bản pháp luật ban hành trong tháng 7/2023; Phổ biến văn bản về việc bãi bỏ các văn bản hành chính trong lĩnh vực điên lực của Bộ Công Thương; Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại;…
    - Cán bộ công nhân viên Công ty tham gia Giải bóng đá nam mini;
    - Triển khai đến tất cả cán bộ công nhân viên tham gia học trực tuyến các bài giảng trên phần mềm hệ thống E-learning với các nội dung: Đào tạo nghiệp vụ Hệ thống E-Learning; Hướng dẫn sử dụng phân hệ đào tạo HMRS; Tuyên truyền nâng cao nhận thức An toàn thông tin, Tầm quan trọng của Văn hóa; Quản trị cuộc sống;…

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 8 năm 2023:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2.
    - Phát bản tin EVN News và EVNGENCO2 News hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 8 có tổng cộng 04 bài viết nội dung như sau:
          + Phóng sự ảnh: Nhiệt điện Cần Thơ – Hành trình 47 năm thắp sáng;
          + Nhiệt điện Cần Thơ - 47 năm vững bước;
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tiết kiệm điện tại nơi làm việc;
          + Chuyển đổi số bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây