Thông cáo báo chí tháng 5 năm 2024 - Công ty

Thứ tư - 12/06/2024 05:45
 I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Trong tháng 5 năm 2024, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ luôn đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, trong đó:
    - Hệ số khả dụng Nhà máy Nhiệt điện dầu tháng 5 năm 2024: 100%
    - Tổng sản lượng điện phát ra (đầu cực): 62.555.871  kWh
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố Nhà máy Nhiệt điện dầu: 0,000%

 II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 5 năm 2024, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Tập trung cao độ cho công tác  sản xuất, vận hành cao điểm cung cấp điện mùa khô năm 2024;
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi, đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ Quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới theo Chương trình hành động 12-CTr/ĐU ngày 09/12/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng 5
    - Công ty lập Phương án kỹ thuật - Hệ thống điều khiển AGC các tổ máy GT Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và các tổ máy S1, S2 – Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1;
    - Thực hiện báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ;
    - Thực hiện báo cáo công tác quản lý kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tháng 04/2024;
    - Báo cáo nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV;
    - Báo cáo bề việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm 2024;
    - Thực hiện báo cáo công tác phòng, chống khủng bố (PCKB) 06 tháng đầu năm 2024 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Công ty triển khai giải pháp lọc nâng cao chất lượng nước làm mát, nước cấp lò hơi nhà máy điện;
    - Công ty cung cấp thông tin, số liệu về các công nghệ xử lý môi trường để nghiên cứu, xây dựng BAT cho các NMNĐ;
    - Công ly lập kế hoạch triển khai công tác tuyền thông của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024;
    - Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG;
    - Công ty đăng ký cho CBCNV tham gia “Đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ thiết kế, xây dựng thẩm tra bài giảng E-learning và Microlearning;
    - Thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNGENCO2 – Tháng 04/2024;
    - Công ty thực hiện báo cáo định kỳ tình hình chấp hành các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Tháng 04/2024;
    - Công ty báo cáo chi tiết công việc thiết kế sàn quan sát bảo vệ khu vực bờ sông Trụ sở Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2;
    - Công ty góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác Văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
    - Công ty tổng hợp các phát sinh, vướng mắc trên các phần mềm dùng chung;
    - Công bố công suất khả dụng lớn nhất phục vụ tính toán lập phương thức vận hành HTĐ tháng;
    - Báo cáo kết quả công tác triển khai chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất kỳ 1 tháng 5/2024;
    - Triên khai rà soát, hiệu chỉnh Quy chế về công tác SXKD điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
    - Triển khai thực hiện Định hướng cơ bản công tác Tự động hóa trong giai đoạn 2024 – 2029;
    - Báo cáo hoạt động thử nghiệm của Phòng thí nghiệm theo NĐ 107/CP;
    - Báo cáo nhanh và báo cáo về tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn;
    - Tham gia đào tạo tổ chức khóa đào tạo, tập huấn Xây dựng văn hoá học tập cho tổ chức;
    - Về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2024;
    - Góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động KHCN trong EVNGENCO2;
    - Triển khai áp dụng “Bộ chỉ số đánh giá  mức độ chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp lớn” theo Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT;
    - Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại;
    - Báo cáo thực hiện công tác SCL hàng năm giai đoạn 2020 -2023;

    3. Tổng kết sơ bộ công tác truyền thông của Công ty trong tháng 5:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty theo Kế hoạch truyền thông năm 2024 và Bảng chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác truyền thông năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 theo QĐ số 106/QĐ-EVNGENCO2 ngày 24/6/2024.
    - Phát bản tin EVN News, EVNGENCO2 News hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 5 có tổng cộng 03 bài viết nội dung như sau:
          + Thăm hỏi, tặng quà cho công nhân Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
          + Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng tại Nhiệt điện Cần Thơ
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đảm bảo an toàn tại nơi làm việc./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây