Thông cáo báo chí tháng 6 năm 2024 - Công ty

Thứ ba - 09/07/2024 05:33
 I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Trong tháng 6 năm 2024, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ luôn đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, trong đó:
    - Hệ số khả dụng Nhà máy Nhiệt điện dầu tháng 6 năm 2024: 100%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố Nhà máy Nhiệt điện dầu: 0,000%

 II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 6 năm 2024, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Tập trung cao độ cho công tác  sản xuất, vận hành cao điểm cung cấp điện mùa khô năm 2024;
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi, đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ Quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới theo Chương trình hành động 12-CTr/ĐU ngày 09/12/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng 6
    - Công ty góp ý các dự thảo TCVN về an toàn thông tin trong hệ thống điều khiển công nghiệp và truy cập mạng không dây;
    - Phê duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn tại trạm 220kV Ô Môn 2;
    - Báo cáo nhanh về công tác Sản xuất kinh doanh và công tác quản lý kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tháng 05/2024;
    - Công ty báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần;
    - Tổ chức Hội nghị người lao động Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024;
    - Báo cáo định kỳ tình hình chấp hành các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024;
    - Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I;
    - Thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNGENCO2 - Tháng 05/2024;
    - Về việc cật nhật, hoàn thiện dữ liệu trên phần mềm IMIS 2.0;
    - Cung cấp danh sách cán bộ phụ trách công tác quản lý hoạt động KHCN và kế hoạch triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý hoạt động KHCN trong EVN;
    - Báo cáo Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật Khí tượng thủy văn tại bến Cảng NMNĐ Ô Môn I;
    - Công ty lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ Văn hóa doanh nghiệp năm 2024 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Công ty triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo ATTT đối với các HTTT;
    - Báo cáo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024;
    - Thực hiện Rà soát kết quả khảo sát HĐ Tư vấn xây dựng quy hoạch tổng thể chương trình CĐS cho EVNGENCO2;
    - Công ty cập nhật, điều chỉnh định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông dùng riêng theo các Quyết định mới;
    - Công ty phổ biến, rà soát, đánh giá tác động của VBPL ban hành trong tháng 5/2024;
    - Về việc Báo cáo công tác môi trường Quý II năm 2024;
    - Công ty cử CBCNV tham gia tham gia tập huấn công tác Pháp chế năm 2024;
    - Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý II và 6 tháng đầu năm 2024
    - Báo cáo về công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2024;
    - Công ty báo cáo kết quả thực hiện chi tiết quy trình đánh giá Khung năng lực trong EVNGENCO2;

    3. Tổng kết sơ bộ công tác truyền thông của Công ty trong tháng 6:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty theo Kế hoạch truyền thông năm 2024 và Bảng chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác truyền thông năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 theo QĐ số 106/QĐ-EVNGENCO2 ngày 24/6/2024.
    - Phát bản tin EVN News, EVNGENCO2 News hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 6 có tổng cộng 03 bài viết nội dung như sau:
          + Nhiệt điện Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán
          + Trường Đại học Điện lực tham quan Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn
          + Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị người Lao động năm 2024./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây