Thông cáo báo chí tháng 3 năm 2024 - Công ty

Thứ năm - 04/04/2024 02:32
 I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.
    - Hệ số khả dụng Nhà máy Nhiệt điện dầu tháng 03 năm 2024: 98,0806%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố Nhà máy Nhiệt điện dầu: 0,0000%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 03 năm 2024: 1,9288%.

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 3 năm 2024, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
    Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” vào nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 03:
    - Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy tăng hệ số khả dụng nhằm tăng doanh thu cho Công ty; đảm bảo việc sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia;
    - Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển Công ty bền vững;
    - Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực: quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, số hóa quy trình thủ tục nội bộ…
    - Thực hiện phổ biến, rà soát, đánh giá tác động của văn bản pháp luật ban hành trong tháng 01/2024;
    - Thực hiện báo cáo kết quả triển khai văn phòng điện tử định kỳ hàng tuần trong tháng 02/2024;
    - Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện và hoạt động điện lực năm 2023 báo cáo thực hiện kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNGENCO2;
    - Báo cáo việc tổ chức Tháng tri ân khách hàng của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2023;
    - Triển khai thực hiện Nghị quyết Lãnh đạo về công tác quốc phòng, quân sự năm 2024;
    - Công ty tăng cường kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;
    - Triển khai phổ biến hồ sơ tài liệu hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018;
    - Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác an toàn năm 2024;
    - Công ty hướng dẫn áp dụng Luật Đấu thầu năm 2023 và các quy định về đấu thầu tại Quy chế quản lý nội bộ…;
    - Lập kế hoạch về việc thi giữ bậc, kiểm tra sát hạch, xét nâng bậc, thi nâng bậc lương năm 2024;
    - Lập kế hoạch về việc triển khai bảo đảm công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Công ty;
    - Ban hành “Sổ tay chất lượng Phòng thí nghiệm Điện – Hóa” Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2021 trong Công ty.
    - Công ty tham gia góp ý các dự thảo: Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu; Thông tư quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước; Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Rà soát và góp ý Luật Điện lực (sửa đổi) nội dung liên quan đến lĩnh vực an toàn…;

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 3 năm 2024:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty.
    - Phát bản tin EVN News, EVNGENCO2 News và Văn hóa doanh nghiệp hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 03 có tổng cộng 03 bài viết nội dung như sau:
          + Nhiệt điện Cần Thơ trồng 100 cây xanh hưởng ứng Giờ Trái đất 2024;
          + Nhiệt điện Cần Thơ kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ;
          + Thanh niên Nhiệt điện Cần Thơ ra quân cải tạo hệ thống điện cho 05 hộ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây