Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2023 - Công ty

Thứ năm - 07/12/2023 02:16
    I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
    Các tổ máy đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia.
    - Hệ số khả dụng Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 11 năm 2023: 96,4558%
    - Tỷ lệ ngừng máy do sự cố Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế): 0%
    - Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng có kế hoạch Nhà máy Nhiệt điện dầu (lũy kế) tháng 11 năm 2023: 3,5442%.

   II. Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp
    1.Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, sử dụng lao động hiệu quả
    Trong tháng 11 năm 2023, Công ty đã và đang thực hiện theo nhiệm vụ được giao, cụ thể:
    - Thực hiện, theo dõi việc quản lý công văn đi đến và giao nhận văn bản với Tổng công ty bằng hệ thống D-Office; sử dụng và quản lý các phần mềm quản lý kỹ thuật, tài chính, quản lý nhân sự để thuận lợi trong công tác theo dõi, quản lý nội bộ; tiếp tục thực hiện các đề án Chuyển đổi số do Tổng công ty giao;
    - Tiếp tục hiệu chỉnh lại toàn bộ quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán, tổ chức... phù hợp với quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025:2005; 27001:2013;
    - Thực hiện tiết kiệm điện tự dùng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu giao;
    - Tiếp tục thực hiện phong trào sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa và tiết kiệm nhân công;
    - Kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường trong công tác quản lý.

    2. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
    - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn EVN và Tổng công ty Phát điện 2, Công ty xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 gắn với chủ đề năm của Tập đoàn vào nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

    3. Tổng kết sơ bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 11:
    - Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy tăng hệ số khả dụng nhằm tăng doanh thu cho Công ty; Đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia;
    - Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; Tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển Công ty bền vững;
    - Thực hiện tốt công tác đón, tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
    - Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số: các quy trình nội bộ, số hóa 3D, quét mã QR-Code…;
    - Thực hiện phổ biến, tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phổ biến, rà soát, đánh giá tác động của văn bản pháp luật ban hành trong tháng 10/2023; Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các hộ dân Khu Quản lý vận hành & Sửa chữa; Hưởng ứng tham gia Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023;
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế; Triển khai đào tạo trên phần mềm E-learning với bài giảng và nội dung: Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Văn hóa doanh nghiệp; Triển khai thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX;
    - Cử cán bộ công nhân viên tham dự đào tạo bồi huấn cập nhật các quy định kiến thức mới chuyên đề: Vận hành Hệ thống điện, thị trường điện cho lực lượng vận hành tại Công ty;
    - Tham gia góp ý các dự thảo, phương án: Quản lý tập trung công tác truyền thông tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2; Xây dựng, cập nhật tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu…
    - Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2023; An toàn vệ sinh lao động, an toàn hóa chất năm 2023;
    - Thực hiện các báo cáo: định kỳ hàng tuần về kết quả triển khai văn phòng điện tử trong năm 2023; Báo cáo tháng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; Báo cáo tình hình sửa chữa lớn hệ thống FGD tổ máy S2 năm 2023 - Lần 3;
    - Báo cáo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2023; Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Báo cáo công tác thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023; Báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Văn hóa doanh nghiệp năm 2023 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ; Công tác Quản trị rủi ro (QTRR) năm 2023 và Kế hoạch thực hiện công tác (QTRR) năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tuân thủ (KSTT) năm 2023 và Kế hoạch thực hiện KSTT năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động Khoa học công nghệ (KHCN) năm 2023 và đăng ký nhu cầu, định hướng hoạt động KHCN năm 2024;…
    - Thực hiện rà soát công tác lập hồ sơ công việc và kết thúc các hồ sơ công việc đã hoàn thành, giao nộp vào lưu trữ cơ quan đúng quy định;
    - Lập kế hoạch, danh sách cử cán bộ công nhân viên tập dợt chuẩn bị tham gia Hội diễn văn nghệ Công nhân viên chức lao động EVNGENCO2 năm 2023;
    - Ban hành “Tài liệu huấn luyện An toàn điện”, “Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị sửa chữa đột xuất” tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

    4. Tổng kết sơ bộ các công tác truyền thông của Công ty trong tháng 11 năm 2023:
    - Thực hiện công tác truyền thông theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2.
    - Phát bản tin EVN News, EVNGENCO2 News và Văn hóa doanh nghiệp hàng tuần.
    - Viết bài đưa tin trên Website Công ty về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Công ty. Trong tháng 11 có tổng cộng 03 bài viết nội dung như sau:
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ chia tay Quản đốc Phân xưởng nghỉ chế độ;
          + Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023;
          + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây