Từ nhận thức đến hành động trong công tác chuyển đổi số của EVNGENCO2

Thứ hai - 26/06/2023 22:35
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, các cấp lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty trong các lĩnh vực: Quản trị nội bộ, Sản xuất, Đầu tư xây dựng, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Truyền thông và Chuyển đổi nhận thức. Theo đó, công cuộc chuyển đổi số của EVNGENCO2 đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của tất cả CBCNV trong Tổng công ty.
Các học viên tham dự chương trình đào tạo Kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử và Tập huấn phần mềm đào tạo trực tuyến E-learning do EVNGENCO2 tổ chức
Các học viên tham dự chương trình đào tạo Kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử và Tập huấn phần mềm đào tạo trực tuyến E-learning do EVNGENCO2 tổ chức
Theo quan điểm được nêu trong Đề án tổng thể chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thì chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng người lao động trong toàn Tập đoàn. Từ quan điểm đó, trong giai đoạn 2021 – 2022, Tổng công ty đã xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo các cấp và toàn thể người lao động trong Tổng công ty theo các hình thức phù hợp và xác định công tác chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn thể người lao động.

Trong năm 2022, Tổng công ty đã ban hành kế hoạch Đào tạo chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số năm 2022 nhằm nỗ lực và quyết tâm nâng cao hơn nữa nhận thức của người lao động về công tác chuyển đổi số, gắn chuyển đổi số vào công tác chuyên môn hằng ngày. Theo đó, các chương trình đào tạo trong kế hoạch không chỉ hướng đến đối tượng tham dự là cán bộ quản lý các cấp, mà còn tập trung vào lực lượng cán bộ thực thi chuyển đổi số tại Tổng công ty và các đơn vị, người lao động trong toàn EVNGENCO2. Trong năm này, Tổng công ty đã tổ chức 15 chương trình đào tạo theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến và trên phần mềm E-Learning với tổng số lượt cán bộ công nhân viên tham gia đạt 12.360 lượt. Ngoài các chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý, Tổng công ty cũng đã tổ chức các chương trình đào tạo giới thiệu các công nghệ mới trong quá trình chuyển đổi số cho đội ngũ thực thi chuyển đổi số tại cơ quan và các đơn vị thành viên, các chương trình đào tạo đã gắn với nhu cầu thực tế công tác của cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty. Các chương trình đào tạo chính trong năm 2022 như: Chuyển đổi số cho các nhà Lãnh đạo Ngành năng lượng Việt Nam, Đào tạo Internet vạn vật (IoT), Đào tạo Công nghệ chuỗi khối (Blockchain), Đào tạo Dữ liệu lớn (Big Data), Đào tạo Kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử và Tập huấn phần mềm đào tạo trực tuyến E-learning, Đào tạo E-Learning Giải pháp phát triển nguồn lực số… Song song đó, EVNGENCO2 cũng đã tổ chức, tham dự 09 chương trình Hội thảo với các đơn vị tư vấn cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực nhằm có cái nhìn toàn diện về các công nghệ chuyển đổi số có thể áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty. Từ các chương trình đào tạo, hội thảo được Tổng công ty tổ chức trong giai đoạn 2021 - 2022 có thể nhận thấy rằng chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc thay đổi, cải tiến cách thức giải quyết công việc, xây dựng cơ sở dữ liệu, liên thông, chia sẻ dữ liệu; mà còn nằm ở việc xây dựng văn hóa chuyển đổi số, nhằm trang bị cho Tổng công ty nói chung và người lao động nói riêng khả năng thích ứng và sẵn sàng cao trước những sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Năm 2022 cũng là năm đánh dấu sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đưa EVNGENCO2 cơ bản trở thành doanh nghiệp số. Các nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao đều được các tổ công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty và các đơn vị thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhằm hoàn thành các nội dung này trong năm. Ngoài ra, Tổng công ty còn chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký với EVN trong giai đoạn 2021 - 2022. Điển hình như trong lĩnh vực Quản trị nội bộ, đến cuối năm 2022 Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành 04 nhiệm vụ được EVN giao. Các nhiệm vụ như Văn phòng số, Hệ thống báo cáo điều hành thông minh BI được EVNGENCO2 áp dụng vào công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày góp phần nâng cao năng suất lao động; các dữ liệu báo cáo qua hệ thống BI của Tổng công ty được tích hợp trên các phần mềm dùng chung như HRMS, PMIS, IMIS, E-learning hoặc theo các biểu mẫu của hệ thống giúp cho cán bộ công nhân viên thực hiện công tác báo cáo được thuận lợi, số liệu trên các báo cáo được chuẩn xác, trực quan, sinh động, liên thông với số liệu trên các phần mềm dùng chung của EVN. Các biểu mẫu báo cáo BI cũng đưa ra được các so sánh đối với các chỉ tiêu kế hoạch mà Tổng công ty và các đơn vị được giao thực hiện, từ đó giúp người dùng dễ dàng đưa ra các phân tích, đánh giá đối với các chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành trong năm.
image 20230414090001 2
Ứng dụng biểu mẫu báo cáo BI trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của EVNGENCO2
Với lực lượng lao động từ 40 tuổi trở xuống chiếm 46,4%, có trình độ từ đại học trở lên chiếm 53,4% tổng số lao động; cùng với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý, sự nhận thức đúng đắn của người lao động về các mục tiêu, nhiệm vụ trong công cuộc chuyển đổi số của EVN và EVNGENCO2 thông qua các cuộc họp, hội thảo, chương trình đào tạo, các cuộc thi về chuyển đổi số, công tác chuyển đổi số của EVNGENCO2 trong giai đoạn tiếp theo sẽ đem lại những hiệu quả cao hơn nữa vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, góp phần cùng EVN trở thành doanh nghiệp số như được nêu trong Đề án tổng thể chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây