Năm 2022 tiếp tục đấu tranh ngăn chặn cháy lớn, kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra

Chủ nhật - 06/03/2022 22:30
Năm 2021, sự bùng phát của đại dịch COVID19 và diễn biến phức tạp của thiên tai, lũ lụt, đòi hỏi mỗi người, mỗi lĩnh vực phải nỗ lực hơn nhiều lần để cùng đất nước vượt qua thách thức, khó khăn.

Trước bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, quyết tâm kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra; tham gia tích cực vào công tác chống dịch bệnh COVID19; góp phần phục vụ khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về công tác PCCC. Việc Ban Bí thư ban hành Kết luận số 02 ngày 18/5/2021 về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC đã huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 99/2019/QH14, trong đó đôn đốc các Bộ, Ngành, UBND các địa phương tổ chức triển khai thực hiện 09 nhóm vấn đề và 96 nhiệm vụ do Chính phủ giao tại Quyết định 630/QĐ-TTg. Theo đó, nhiều vấn đề cấp bách về PCCC đã được các địa phương giải quyết triệt để.

Trong năm qua, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Bộ Công an ký ban hành 02 thông tư, 01 quy chuẩn, 08 tiêu chuẩn về PCCC góp phần tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, cung cấp các căn cứ kỹ thuật, cập nhật trình độ khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác PCCC phù hợp điều kiện Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt quan tâm triển khai công tác cải cách hành chính. Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA của Bộ Công an "Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ Bộ Công an", sau khi đã triển khai dịch vụ công mức độ 3, từ 21.01.2022 lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với 25/46 thủ tục hành chính về PCCC. Việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính khác theo Quy định của Bộ Công an sẽ được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hoàn thành trong tháng 3.2022.

Các mặt công tác phòng ngừa, chữa cháy và CNCH đã được toàn lực lượng triển khai mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ:

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn được tổ chức thường xuyên, hình thức phong phú, nội dung sâu sắc. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) phù hợp tình hình thực tế chống dịch như thi ảnh và tác phẩm báo chí đề tài PCCC và CNCH; thi tìm hiểu về truyền thống 60 năm của lực lượng, 20 năm Ngày toàn dân PCCC; tuyên truyền lan tỏa gương người tốt, việc tốt và các hoạt động PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; xây dựng và triển khai ứng dụng App báo cháy 114 trên toàn quốc, hỗ trợ người dân thông báo các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn nhanh chóng, chính xác; phối hợp với các đơn vị viễn thông gửi tin nhắn hướng dẫn, cảnh báo về PCCC và CNCH đến các thuê bao điện thoại di động... Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC và CNCH, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát địa bàn, cơ sở vận động người dân tham gia phong trào với những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Từ những vụ cháy gây thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản xảy ra trong các khu dân cư, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát động phong trào tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác tháo gỡ lồng sắt "chuồng cọp" tạo lối thoát nạn thứ hai, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH. Phong trào được người dân đồng tình ủng hộ và nhân rộng trên toàn quốc…

Công tác kiểm tra an toàn PCCC được tập trung vào các chuyên đề, cơ sở trọng điểm về cháy nổ, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; kiểm tra và kiến nghị các giải pháp PCCC và thoát nạn đối với từng loại hình cơ sở và đặc biệt là bệnh viện dã chiến, khu cách ly người bị mắc COVID19. Để ứng phó với dịch bệnh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH cho người đứng đầu; việc kiểm tra theo hình thức trực tuyến cũng đã được triển khai hiệu quả ở một số địa phương tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn quốc đã lập 271.868 biên bản kiểm tra, 5.802 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính 28,08 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 419 trường hợp, đình chỉ hoạt động 189 trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định PCCC và thoát nạn.

Công tác kiểm định và thẩm duyệt thiết kế được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Qua đó, đã đề xuất hàng ngàn giải pháp an toàn PCCC và thoát nạn cho nhà và công trình; kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho hàng nghìn hồ sơ về PCCC. Các mặt công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy, nghiên cứu khoa học đều có những bước chuyển rõ rệt. Trong công tác xây dựng lực lượng, đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thường xuyên quan tâm đời sống tinh thần và vật chất, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, có ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Công tác hậu cần, trang bị và quản lý phương tiện chữa cháy và CNCH đã sử dụng tốt các nguồn kinh phí, khai thác sử dụng, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng tốt phương tiện bảo đảm phục vụ tập luyện và chiến đấu. Quan hệ quốc tế trong công tác PCCC được duy trì và củng cố.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cứu chữa các vụ cháy, sự cố, tai nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp công tác chữa cháy tại các địa phương, các địa bàn trọng điểm về cháy nổ; kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH cấp tỉnh, xây dựng các phương án chữa cháy có sự tham gia của nhiều lực lượng; tổ chức ký Quy chế phối hợp với các địa phương lân cận trong việc thực hiện công tác chữa cháy, CNCH liên vùng, liên ngành, liên địa phương... Trong năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp tổ chức chữa cháy1.857/2.207 vụ cháy và tổ chức CNCH 1.009/2769 vụ sự cố.

Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH còn xung kích tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID19; phối hợp với các đơn vị trong Công an tham gia bảo vệ các bệnh viện, các cơ sở cách ly điều trị người mắc COVID19; tham gia các hoạt động tình nguyện, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân trong đại dịch...

Những kết quả nêu trên là động lực rất lớn để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhìn lại công tác PCCC và CNCH năm qua còn một số khó khăn, bất cập làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Đây là những thách thức, khó khăn đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải nỗ lực khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022:

- Một trong 4 nguyên tắc cơ bản của công tác PCCC được quy định tại Luật PCCC là "Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính" “Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ”. Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, đặc biệt là lực lượng dân phòng hoạt động hiệu quả không cao. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại này là do chưa có chính sách, chế độ cho người tham gia lực lượng này. Thêm vào đó, ý thức thực thi pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn của một bộ phận người đứng đầu, người lao động và người dân còn hạn chế nên đã để xảy ra những vụ cháy, sự cố, tai nạn đáng tiếc.

- Trong năm qua, mặc dù các lực lượng PCCC đã tổ chức quyết liệt nhiều biện pháp PCCC và CNCH, kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, đặc biệt, số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng được giữ ở mức dưới 1% tổng số vụ cháy nhưng tình hình cháy ở các khu công nghiệp, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong các khu dân cư cũ vẫn diễn biến phức tạp, để xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại đau xót về người và tài sản.

- Việc xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực gặp nhiều khó khăn. Có những công trình đã quá cũ, không thể cải tạo, sửa chữa, nhiều công trình đã bố trí để di dời nhưng người dân không chấp hành.

- Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến tình trạng không đảm bảo về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH. Nhiều khu dân cư nằm trong các ngõ, hẻm sâu hàng trăm mét, xe chữa cháy không tiếp cận được. Nhiều nhà để ở kết hợp kinh doanh, nhà cao tầng tái định cư mới được xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn PCCC và thoát nạn. Nhiều vụ cháy lớn thiếu nước để chữa cháy...

- Tuy đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, nhưng hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn còn nhiều khó khăn về phương tiện chữa cháy và CNCH, thiết bị bảo hộ cá nhân cho chiến sĩ chữa cháy, nhiều phương tiện chữa cháy hư hỏng, xuống cấp chưa được quan tâm sửa chữa, thay thế kịp thời làm hạn chế hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH.

- Biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hơn những trận lũ lụt, sạt lở, cháy rừng với quy mô lớn, tính chất phức tạp trở thành thách thức rất lớn đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải nỗ lực phấn đấu trau dồi tập luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp mới có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế đề ra.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, đấu tranh ngăn chặn cháy lớn, kiềm chế số và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần triển khai quyết liệt một số công tác trọng tâm sau:

- Tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các đề án quan trọng về công tác PCCC và CNCH. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47/CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy;; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 247/KH-BCA ngày 12/6/2020 của Bộ Công an về triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg; Kế hoạch số 401/KH-BCA-C07 ngày 28/9/2021 về thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg; rà soát, ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về PCCC và CNCH theo kế hoạch xây dựng trong giai đoạn 2020-2025.

- Tham mưu Chính phủ tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác CNCH của lực lượng PCCC. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về PCCC và CNCH bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoàn thành Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng bộ với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc... phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác PCCC và CNCH, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, hoá chất phục vụ công tác PCCC và CNCH.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác PCCC và CNCH. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới". Đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH để phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH.

- Tăng cường quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ; cập nhật, đăng tải công khai danh sách công trình, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. Ban hành quy định bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao cần phải tăng cường công tác quản lý về PCCC và CNCH để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

- Tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra tại địa phương; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH; tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời các vụ cháy, nổ, CNCH xảy ra.

- Rà soát các điều kiện bảo đảm về cơ sở pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để đưa 25/46 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lên mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

- Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và CNCH. Bố trí phù hợp lực lượng PCCC và CNCH ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở. Đầu tư trang thiết bị bảo vệ cá nhân, phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH nâng cao năng lực ứng phó sự cố cháy, nổ, CNCH đối với các loại hình cháy phức tạp. Kiện toàn tổ chức lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ khi mới phát sinh.

- Bố trí ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH. Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án đầu tư cho công tác PCCC và CNCH. Tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Triển khai dự án Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu PCCC và truyền tin báo sự cố trực tuyến phục vụ công tác quản lý, thông tin, chỉ huy, điều hành chữa cháy, CNCH từ trung ương đến cơ sở. Nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH./.

Nguồn: Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAH Cư Mgar

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây