Giới thiệu Chung

A. Sự thành lập

Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập theo Quyết định số: 3024/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

 • Tên gọi tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

 • Tên giao dịch quốc tế: POWER GENERATION CORPORATION 2

 • Tên gọi tắt: EVNGENCO2

 • Loại hình doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM MỘT THÀNH VIÊN
   

^CC2992A9E1391D94CC3AFA846213AB24B02EA149B94D2B0221^pimgpsh fullsize distr
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014

B. Sơ lược về Tổng công ty phát điện 2 - EVNGENCO2  

1. Công ty mẹ: Tổng công ty Phát điện 2 (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) là Công ty TNHH một thành viên, do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết.Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO2 đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2013 bao gồm 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 2 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và 5 công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ. Hiện tại, EVNGENCO2 đang quản lý 8 dự án đầu tư nguồn điện.

2. Cơ cấu quản lý Công ty mẹ Tổng công ty gồm:  Chủ tịch, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc gồm 12 Ban chức năng và Văn phòng.

3. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: 
   - Công ty Nhiệt điện Cần Thơ;
   - Công ty Thủy điện Quảng Trị;
   - Công ty Thủy điện An Khê – KaNak;
   - Công ty Thủy điện Sông Bung;
   - Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn;
   - Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2;
   - Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4;
   - Ban Quản lý dự án Thủy điện 7;


4. Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ: 
   - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.


5. Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 
   - Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
   - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
   - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ;
   - Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;
   - Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.


6. Các dự án đầu tư nguồn điện: 
   - Nhiệt điện Hải Phòng II; Nhiệt điện Ô Môn 1,2,3,4;
   - Thủy điện Sông Bung 2; Thủy điện Sông Bung 4; 
   - Thủy điện Trung Sơn;
   - Thủy điện Thác Mơ mở rộng.

7. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ: Tổng công ty Phát điện 2 có ngành nghề chính như sản xuất kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện; lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình…Ngoài ra, các Công ty mẹ còn được kinh doanh các ngành nghề liên quan đến ngành nghề chính như khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất…
 
8. Thông tin liên hệ:

 • Trụ sở chính: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

 • Điện thoại:

 • Fax:

 • Email: @gmail.com

 • Website: www.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây